На тази страница са публикувани бюджетите и тяхното изпълнение по години

 

 

БЮДЖЕТ 2019 - 4-то тримесечие

 

БЮДЖЕТ 2019 - 3-то тримесечие

 

БЮДЖЕТ 2019 - 2-ро тримесечие

 

БЮДЖЕТ 2019 - 1-во тримесечие

 

БЮДЖЕТ 2018