В СУ “Христо Г. Данов“ – Пловдив учат 440 ученици. Образователно-възпитателният процес се осъществява в три етапа на обучение:

- Начален етап;
- Прогимназиален етап;
- Гимназиален етап;

    

 

В училището се осъществява естествено преливане на учениците от един етап на обучение в друг, като официален прием се извършва само в гимназиален етап при сформирането на паралелката в Профил “Технологичен“ – специалност “Предприемачество и бизнес“.

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация